2-ročná garancia kvality prekladu
nezáväzná kalkulácia

Vyplňte rýchly online dotazník a kalkuláciu máte u seba do 60 minút.

Úradný preklad s pečiatkou

Na súdnych prekladoch spolupracujeme s prekladateľmi poverenými Ministerstvom spravodlivosti SR. Možno ich poznáte aj ako súdne či súdne overené preklady, no jedno majú spoločné – sú najčastejšie vyžadované pri komunikácii s úradmi.

Takýto preklad vždy nesie odtlačok okrúhlej pečiatky prekladateľa a prekladateľskú doložku, ktorá potvrdzuje, že preklad je doslovne zhodný s textom originálu.

 

PREČO SI
ÚRADNÉ
PREKLADY
VYBRAŤ
OD NÁS:

  • 2-ročná garancia kvality prekladu
  • Doručenie poštou zadarmo
  • Termíny aj do 24 hodín
  • Už od 20 Eur bez DPH za normostranu
  • Fyzické osoby a neplatcov DPH poteší 20% úspora z ceny prekladu

Najčastejšie úradné preklady

Dokumenty, ktoré najčastejšie úradne prekladáme, sa vo veľkej miere opakujú – a to je pre vás výhodou.
Máme tak bohaté skúsenosti s dodržiavaním všetkých náležitostí aj patričnej formy.
Najčastejšie ide o:

Preklad certifikátu
Preklad zmluvy
Preklad súdneho rozhodnutia
Preklad výpisu z registra trestov
Preklad výpisu z obchodného registra
Rozhodnutia spoločníkov
Splnomocnenia, apostille
Dokumenty do verejných súťaží
Preklad dokumentov k dovezeným autám
Preklad vysvedčenia
Preklad diplomu
Preklad sobášneho listu
Preklad rodného listu
Preklad úmrtného listu
Preklad lekárskej správy