2-ročná garancia kvality prekladu

Výúčba cez SKYPE

Ako to vyzerá?

V dohodnutom čase a termíne sa spojíte online s lektorom. Lektor Vám sprístupní svoju obrazovku tak, aby ste mohli pracovať na študijných materiáloch, ktoré pre Vás pripravil. Kamera nie je potrebná, pretože celý čas pracujete s materiálmi v pdf, ppt alebo word dokumente. Hodiny sú nesmierne dynamické, nakoľko lektor Vás neustále udržuje v strehu preto, aby nepoľavila Vaša pozornosť. Rozprávate viac než pri bežných hodinách face to face. Komunikácia je približne 20 percent lektor a 80 percent Vy. Tieto lekcie sú vynikajúce pre tých študentov, ktorí majú problém rozrozprávať sa pri používaní cudzieho jazyka.

Termín a čas vyučovacej hodiny

Pri tejto forme je možná veľká flexibilita a termíny sa stanovujú podľa dohody medzi Vami a lektorom. Vždy po skončení lekcie sa dohaduje termín tej nasledujúcej, alebo ak je to pre Vás jednoduchšie, dohodnete si jednorázovo stabilné termíny, v ktorých sa vyučovanie bude konať na dohodnuté obdobie vopred.

Lektor

Máme pre Vás slovenských lektorov a rodených hovorcov. Všeobecne sa odporúča výber lektora podľa Vašej jazykovej úrovne. To znamená, že do úrovne stredne pokročilý – Intermediate – B1 sa odporúča slovenský lektor a nad úroveň B1 dokáže ten správny pokrok vo výučbe lepšie zabezpečiť rodený hovorca. Študujete predsa preto, aby ste sa vedeli dohodnúť predovšetkým s rodeným hovorcom.

Materiály

Výučba prebieha podľa osnov lektora, ktoré sú navrhnuté presne pre tento typ výučby. Ako výučbové materiály sa používajú krátke videá, obrázky a iný interaktívny materiál, ktorý je vynikajúci pre tento typ výučby. Tieto materiály zabezpečujú väčšiu dynamiku a zábavnosť a robia hodiny pútavejšími než knižky, ktoré sa používajú pri bežnej výučbe v triede. Ak však študent trvá na postupe štúdia podľa knihy, lektor vyučuje podľa e-knihy online.

Čo k výučbe cez Skype potrebujem

Počítač s pripojením na Internet, slúchadlá so zabudovaným mikrofónom a trošku súkromia.

Benefity

  • Nahrávka každej lekcie anglického jazyka s rodeným hovorcom v cene
  • Šetrenie času a financií
  • Nezáväzná ukážka lekcie zadarmo

Prečo SKYPE výučba

Chceli by ste sa naučiť cudzí jazyk cez Skype, ale máte pochybnosti či je to pre Vás vhodný typ štúdia?

Vyskúšajte si nezáväznú ukážku zadarmo a zbavíte sa akýchkoľvek pochybností.

Mnohí ľudia sú po vyskúšaní ukážky lekcie milo prekvapení a hovoria, že je to super spôsob štúdia a čudujú sa, prečo to nevyskúšali už skôr.

Skype bol založený v auguste 2003 a mnohí naši lektori najmä zo zahraničia vyučujú už od roku 2004. Skype je nástroj vyvinutý pre jednoduchú, rýchlejšiu a efektívnejšiu komunikáciu, tak prečo by sme mali zanedbávať tak užitočný a zaujímavý spôsob výučby jazykov?

Búrame mýty

Vyučovanie online cez Skype je učenie sa so strojom

 

NIE. Výučba je so živým lektorom, na ktorého sa môžete obrátiť s akýmikoľvek otázkami ohľadom gramatiky, výslovnosti a pod. Niektorí lektori súhlasia pri výučbe s použitím web kamery, avšak pri štúdiu sa sústredíte na študijné materiály.

Je to horšie ako učenie sa s učiteľom v miestnosti

NIE. Zhovárate sa o témach, ktoré si potrebujete naštudovať, lektor vpisuje frázy a nové slovíčka do textového poľa a učivo vie vysvetliť okrem iného aj napr. cez zdieľanie obrazovky svojho počítača.

Prečo práve štúdium cez Skype?

Je to veľmi pohodlné

Môžete sa učiť z domu, z Vášho pracoviska, alebo odkiaľkoľvek chcete. Jediné, čo potrebujete, je pár vecí: počítač s pripojením na internet, softvér Skype (zadarmo na stiahnutie) a headset – slúchadlá so zabudovaným mikrofónom. (web kamera nie je potrebná, nakoľko sa stále pozeráte na študijné materiály, ktoré si s Vami učiteľ zdieľa cez obrazovku, alebo Vám ich pošle pred lekciou emailom).

Šetrí čas aj peniaze

Šetríte čas strávený cestovaním z kurzu a na kurz, ako aj peniaze na cestovné náklady. Umožňuje Vám tak lepší time management.

Pokrok v štúdiu a nahrávky

V Skype existuje veľa skvelých nástrojov vyvinutých pre online výučbu, takže nemusíte mať strach z monotónnosti alebo nudných cvičení. Každú hodinu si môžete nahrať a nahrávku si následne prehrávať a počúvať nielen vysvetlenie učiteľa, ale aj to, akú máte výslovnosť a pracovať na jej zlepšení. Svoj pokrok si môžete porovnať aj vypočutím napr. prvej a desiatej lekcie s Vašim lektorom. Môžete zdieľať obrazovku cez Skype, ktorý umožňuje, aby Vám Váš učiteľ mohol vysvetliť veľa vecí tým, že spolu sledujete úryvky rovnakých videonahrávok, študijné materiály, alebo web stránky. Ich obsah potm spolu prediskutujete. Komunikáciu cez Skype možno sledovať spätne až jeden rok.

Interakcia medzi študentom a učiteľom je intenzívnejšia ako na klasických kurzoch

Učitelia používajú on-line nástroje, ktoré pri klasických hodinách nemajú hneď k dispozícii. Niektorí študenti sa hanbia vyjadriť svoje názory a myšlienky pri komunikácií v cudzom jazyku pri rozhovore s druhou osobou. Nervozita a nesprávna výslovnosť im bránia plne vyjadriť svoje vedomosti. Vyučovanie cez Skype pomáha odbúravať túto úzkosť, nakoľko Skype predstavuje pre veľa ľudí niečo ako clonu medzi nimi a osobou, s ktorou komunikujú, čo u nich znižuje úroveň nervozity a hanblivosti, a vedia sa tak pri štúdiu viac uvoľniť. V uvoľnenej atmosfére potom vedia lepšie použiť novú slovnú zásobu a lepšie si ju zapamätať.

Odbúrate strach z telefonovania s cudzincami

Typickou reakciou vo firme pri odpovedaní na telefonát zo zahraničia je panika. Keďže Skype je veľmi podobný telefonickej komunikácii, študenti sa postupne automaticky zbavia aj strachu z telefonovania a nebude im prekážať, že človeka, s ktorým sa zhovárajú, nevidia.

Výučba je dynamická

Výučba cez Skype v žiadnom prípade nie je monológ, t.j. prednáška lektora, pretože by sa študent rýchlo začal nudiť. Je to aktívny dialóg, pri ktorom sa lektor snaží predĺžiť prejav študenta v cudzom jazyku. Robí tak správnymi otvorenými otázkami napr. Opíšte mi Vašu kanceláriu, Ako si pripravíte raňajky atď. Výučba online cez Skype si teda vyžaduje úplne iný metodický prístup lektora, jeho hlavnou úlohou je okrem výučby udržať študenta v strehu.

Skvelé možnosti – študijné materiály

Internet ponúka skvelé možnosti na štúdium t.j. časopisy, knihy a učebnice online, lektor môže poslať namiesto písaného textu študentovi web link obrázku týkajúceho sa témy, prípadne jednoduchú definíciu slova zo slovníka online. Študenti si môžu pri príprave na testy kedykoľvek vyskúšať online testovanie s okamžitým vyhodnotením, urobiť rozbor novej gramatiky v textoch piesní, ako aj rozhovor o úryvkoch z filmov, alebo z vybranej literatúry.